19 juni 2007

Remember Reefat?

Del två i serien Hur tänkte de? handlar om studier. Typ. Eftersom jag fortfarande inte får någon morgontidning (håll tummarna i övermorgon då den enligt uppgift ska komma) och inte heller har teve för tillfället får jag mina första nyheter antingen på radio eller via Metro, den tidning som delas ut även på vischan, de andra två gratistidningarna slipper vi lyckligtvis. Hur som helst: det var alltså först på tåget jag såg nyheten om Littorin och "bluffuniversitetet" som det kallas där. Förstår på Aftonbladets hemsida - som knuffat ner artikeln långt ner - att det inte är helt nytt. Det som är intressantast i Metroartikeln är ändå att, när de tar upp skandalerna i regeringen, enbart nämner Borelius och Stegö Chilo och inte allt som stormat kring Billström och Bildt. De sistnämnda sitter förvisso kvar, men borde ändå vara värt att ta upp.

Och så undrar jag om Reinfeldt än en gång kommer uppmana sina ministrar att lägga alla kort på bordet: "Jag nämnde visserligen inte shady utbildningar förra gången, men om nån annan har så maila. Eller om ni kommit på nåt annat. Låt oss förekomma pressen, people" kanske han skriver. Antagligen inte.

/J

EDIT: Nyheten kommer inte från Metro ursprungligen utan från den liberala bloggen Friktion. Slarvigt av mig att inte uppge.

Inga kommentarer: