22 februari 2006

Empatiska elitister

Den här bloggens webadress ska inte förknippas med Elit-listan. På något sätt. Empatiska var nyckelordet här, hat och mobbing nyckelorden där.

För den som händelsevis inte vet vad jag talar om: se DN igår och alla andra tidningar och bloggar idag. För och emot. Mobbing eller middagsbjudning. Privat sfär eller okänt myller av kända tyckare. Välj själv.

/J

Inga kommentarer: